Kaip tapti savanoriu?

1 žingsnis – anketos užpildymas „Ne imti, bet duoti“ svetainėje.

2 žingsnis – dalyvavimas informaciniame susitikime, kurio metu pristatomas „Ne imti, bet duoti“ veikos pobūdis, ypatumai bei įsipareigojimai. Su kiekvienu norinčiu savanoriauti vyksta individualus motyvacinis pokalbis.

3 žingsnis – atranką praėjusių savanorių dalyvavimas įvadiniuose savanorių mokymuose, kurių metu savanoriams suteikiamos bazinės žinios apie darbo su jaunuoliais specifiką ir pobūdį. Pasirašomos savanoriškos veiklos sutartys mažiausiai vieneriems mokslo metams.

4 žingsnis – savanorio lydėjimas į savanorį priimančią organizaciją (vaikų globos namus / dienos centrą), arba pas vaiko globėjus / įtėvius, supažindinimas su priskirtu jaunuoliu, savanorį priimančios organizacijos (vaikų globos namų / dienos centro) struktūra, ypatumais, administracija, taisyklėmis. Lydi globos namų kuratorius.

5 žingsnis – atsakingas ir sąžiningas savanoriškos veiklos vykdymas Priimančioje organizacijoje ne mažiau kaip 2 val. per savaitę, susitinkant su jaunuoliu visus mokslo metus, taip pat dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo kursuose, kompetencijų tobulinimo seminaruose. Iškilus bet kokiems klausimams ar problemoms, savanoris gali kreiptis į savo kuratorių, savanorių koordinatorę ar kitą NIBD narį, kurie visada suteiks pagalbą 🙂