Apie mus

cropped-picture1.png


„Ne imti, bet duoti“ – tai nuo 2005 m. veikianti, aktyvi, ilgalaikė savanorystė, kviečianti visa širdimi įsitraukti į humanitarinę veiklą vaikų globos namuose, dienos centruose bei socialinę riziką patiriančiose šeimose. Tapti korepetitoriumi ir draugu, padėti mokytis ir augti, įkvėpti vilties ir užmegzti ryšį – taip galima apibūdinti šios veiklos esmę.

Mes tikime, kad skiriamas laikas ir pastangos yra brangesni už materialinę paramą. Nuolatinis dėmesys – vertingesnis už vienkartinį. Užmegztas ryšys su jaunuoliu – neįkainojamas. Savo darbais siekiame atspindėti „Ne imti, bet duoti“ vertybes – pagarbą, bendradarbiavimą, tobulėjimą, atvirumą ir empatiją.

Svarbiausia nuoširdžiai veikti pagal esminį savanorystės principą: tai altruistinė veikla, dalelės savo laiko, energijos, žinių ir asmeninės patirties davimas dirbant visuomenei reikšmingą darbą, negaunant už tai jokio piniginio atlygio. Tokiais pagrindais veikia „Ne imti, bet duoti“ organizacija, kurioje laukiami visi 16-60 metų vilniečiai, kauniečiai bei panevėžiečiai.

Draugų istorija 🙂


  • „Ne imti, bet duoti“ savanorišką veiklą organizuoja nuo 2005 m. gruodžio 5 d.
  • Savanorišką veiklą atlieka aukštųjų mokyklų studentai, 11-12 klasių moksleiviai bei vyresnio amžiaus žmonės.
  • Nuo 2018 m. „Ne imti, bet duoti“ yra Jaunimo reikalų departamento prie SADM direktoriaus 2018 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 2V-178 (1.4) akredituota savanorišką veiklą organizuojanti (SVO) organizacija.

„Ne imti, bet duoti“ tikslas – prisidėti prie tvarios visuomenės ir aplinkos kūrimo skatinant ir organizuojant savanorišką veiklą, orientuotą į vaikus ir jaunimą, ypač į patiriančius socialinę atskirtį, esančius iš socialinių įgūdžių stokojančių šeimų bei socialinės rizikos šeimų, netekusius tėvų globos, gyvenančius vaikų globos namuose arba su globėjais (rūpintojais) ar įtėviais (toliau – Jaunimą).

„Ne imti, bet duoti“ uždaviniai:

  1. Skatinti Jaunimo domėjimąsi menu, kultūra, mokslu, padėti užpildyti mokymosi spragas, gilinti akademines žinias, išmokyti efektyvesnio savarankiško mokymosi, atsakomybės, padėti suprasti išsilavinimo vertę, suteikti žinių apie aukštojo mokslo galimybes, profesinę orientaciją, padėti ruoštis brandos egzaminams.
  2. Mažinti Jaunimo socialinę atskirtį visuomenėje, skatinti jo pasitikėjimą savimi ir padėti (re)integruotis į švietimo sistemą, darbo rinką bei gyvenamąją aplinką.
  3. Skatinti ir organizuoti Jaunimo ir NIBD bendruomenės narių asmeninį tobulėjimą, ugdant bendravimo, bendradarbiavimo ir socialinius įgūdžius, bendrąsias kompetencijas, skatinant ir organizuojant savanorių veiklos ir kompetencijų į(si)vertinimą.
  4. Skatinti ir organizuoti Jaunimo bei savanorių užimtumą, turiningą ir saugų laisvalaikio praleidimą, socialinį aktyvumą, neformalųjį, informalųjį, įtraukųjį ugdymą(si).

„Ne imti, bet duoti“ misija – kad vaikai, netekę tėvų globos, sėkmingai užbaigtų mokyklą ir integruotųsi į visuomenę.

„Ne imti, bet duoti“ vizija – tvari visuomenė ir aplinka su šviesią ateitį turinčia jaunąja karta.

Pagrindinės savanorių veiklos:

  • Savanoriai-korepetitoriai skiria mažiausiai 2 valandas per savaitę padėdami Jaunimui mokytis, ruošti namų darbus, ruoštis brandos egzaminams, drauge leisdami laisvalaikį. Taip pat kelia kvalifikaciją dalyvaudami „Ne imti, bet duoti“ organizuojamuose mokymuose ir kompetencijų tobulinimo seminaruose.
  • Savanoriai-organizatoriai padeda organizuoti ir įgyvendinti renginius, savanorių, Jaunimo laisvalaikį bei neformalųjį ugdymą, kompetencijų ir įgūdžių tobulinimo užsiėmimus, Jaunimo bei savanorių komandinį darbą.